Zadanie #5759

Konwerter, który filtruje anotacje

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:14 Aug 2014
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Konwerter, który zachowuje tylko anotacje pasujące do określonego wyrażenia regularnego.

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

Rozumiem że chodzi o kanały anotacji?
Obecna wersja przyjmuje jako parametr pojedyncze wyrażenie regularne.

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Przypisany

#3 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF