Zadanie #5758

Konwerter rozwijający wektor cech w oparciu o szablon CRF

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:14 Aug 2014
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dodać konwerter, który rozwinie wektor cech w oparciu o szablon CRF. To miało zastąpić konieczność parametryzowania formatu arff szablonem z cechami. Przy rozwijaniu wektora cech, cechy o indeksie 0 mają być pomijane, ponieważ reprezentują oryginalne cechy.

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Przypisany

Dodać opis na wiki.

#3 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF