Zadanie #5740

Zadanie #5736: Usprawnienie rozpoznawania granic anotacji

Cecha "quotation"

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:13 Aug 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

0%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dodać cechę quotation, która będzie kodowała wystąpienie tekstu w nawiasach. Zasady kodowania:

  • tokeny z nieparzystym wystąpieniem " będą przyjmowały wartość B,
  • tokeny z parzystym wystąpieniem " będą przyjmowały E,
  • tokeny będące pomiędzy parą cudzysłowó będą przyjmowały wartość I,
  • pozostałe tokeny wartość O.

Related issues

Precedes Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji - Zadanie #5741: Przetestować wpływ cech parenthesis i quotation Zamknięty 18 Aug 2014 18 Aug 2014

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 9 years ago

  • Status changed from Nowy to Gotowy

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

  • Status changed from Gotowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF