Zadanie #5738

Zadanie #5736: Usprawnienie rozpoznawania granic anotacji

Cecha "parenthesis"

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:15 Aug 2014
Priority:NormalnyDue date:15 Aug 2014
Assignee:Michał Krautforst% Done:

0%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dodać cechę parenthesis, która będzie kodowała wystąpienie tekstu w nawiasach. Zasady kodowania:
 • tokeny [, { i ( będą przyjmowały wartość B,
 • tokeny ], } i ) będą przyjmowały wartość E,
 • tokeny będące pomiędzy parą nawiasów będą przyjmowały wartość I,
 • pozostałe tokeny wartość O.

Przykład:

Marek   O
(     B
23    I
lata   I
)     E
pracuje  O
w     O
IBM    O
[     B
1     I
]     E
.     O


Related issues

Precedes Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji - Zadanie #5741: Przetestować wpływ cech parenthesis i quotation Zamknięty 18 Aug 2014 18 Aug 2014

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

 • Subject changed from Cecha "paranthesis" to Cecha "parenthesis"
 • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

 • Status changed from Nowy to Gotowy

#3 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

 • Status changed from Gotowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF