Zadanie #5737

Klasyfikacja anotacji w kontekście

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:13 Aug 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.5

Subtasks

Zadanie #5742: Dodać klasyfikator anotacji oparty na CRF-achZamkniętyMichał Krautforst

Błąd #6338: closest-base do poprawyZamkniętyMichał Krautforst

Zadanie #6341: Ponowne generowanie cech tokenów na poziomie anotacjiZamkniętyMichał Krautforst

Zadanie #6342: Cechy słownikowe dla anotacjiZamkniętyMichał Krautforst

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

  • Tracker changed from Błąd to Zadanie

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

  • Assignee set to Michał Krautforst
  • Target version set to Liner 2.5

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF