Zadanie #5736

Usprawnienie rozpoznawania granic anotacji

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:13 Aug 2014
Priority:NormalnyDue date:18 Aug 2014
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Subtasks

Zadanie #5738: Cecha "parenthesis"ZamkniętyMichał Krautforst

Zadanie #5740: Cecha "quotation"ZamkniętyMichał Krautforst

Zadanie #5741: Przetestować wpływ cech parenthesis i quotationZamkniętyMichał Krautforst

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Assignee set to Michał Krautforst
  • Target version set to Liner 2.4

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF