Błąd #5609

Sprawdzenie poprawności pliku z podziałem na foldy

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:29 Jul 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Jeżeli plik z podziałem na foldy dla -i cv:ccl jest niepoprawny (np. zamiast tabulatora jako separatora jest użyta spacja), to liner2 zwraca komunikat: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1

Trzeba podać bardziej informatywny komunikat.

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Przypisany

Jest jeszcze do poprawy:

Annotations to evaluate: ^nam$
g419.corpus.io.DataFormatException: Incorrect line in folds file: blogi/00100598.xml
Proper line format: {file_name}\t{fold_nr}
g419.corpus.io.DataFormatException: Incorrect line in folds file: blogi/00100598.xml
Proper line format: {file_name}\t{fold_nr}
  at g419.liner2.cli.action.ActionEval.loadFolds(ActionEval.java:216)
  at g419.liner2.cli.action.ActionEval.run(ActionEval.java:108)
  at g419.liner2.cli.Main.main(Main.java:64)

Zgłaszany jest podwójny komunikat. W komunikacie błędu powinna znaleźć się ścieżka do wczytywanego pliku. Stos do wywołania jest do usunięcia.

#3 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF