Błąd #5606

Rozbieżność w podsumowaniu dla MUC match evaluation

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Jul 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

0%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dla oceny MUC match evaluation i jednego typu anotacji występuje rozbieżność w ocenie. Przykład poniżej. TOTAL ma inny wynik niż nam, pomimo, że nam jest jedyną ocenianą anotacją.

======================================================================================
# Exact match evaluation -- annotation span and types evaluation
======================================================================================
    Annotation      &  TP &  FP &  FN & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    nam         & 984 & 302 & 335 &  76,52% & 74,60% & 75,55% \\
\hline
    *TOTAL*       & 984 & 302 & 335 &  76,52% & 74,60% & 75,55% \\

======================================================================================
# Annotation span evaluation (annotation types are ignored)
======================================================================================
    Annotation      &  TP &  FP &  FN & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    *TOTAL*       & 984 & 302 & 335 &  76,52% & 74,60% & 75,55% \\

======================================================================================
# MUC match evaluation
======================================================================================
    Annotation      & COR & ACT & POS & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    nam         & 2131 & 441 & 512 &  82,85% & 80,63% & 81,73% \\
\hline
    *TOTAL*       & 2131 & 441 & 598 &  82,85% & 78,09% & 80,40%

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF