Zadanie #5512

Wejście batch dla wszystkich formatów

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:25 Jun 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dodać obsługę batchową dla wszystkich formatów.

Sposób definicji wejścia batchowego -i batch:(iob|ccl|tei).

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF