Błąd #5511

Ujednolicenie trybów oceny eval, evalcv i evalcvbatch

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:25 Jun 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Tryby eval, evalcv i evalcvbatch zostaną zastąpione jednym trybem eval.

Sposób działania będzie zależał od wejścia określonego przez parametr -i.

Dla -i (ccl|iob|tei) będzie wykonywana ocena na wskazanym pliku.
Dla -i batch:(ccl|iob|tei) będzie wykonywana ocena na liście plików.
Dla -i cv:(ccl|iob|tei) będzie wykonywana ocena krzyżowa na wskazanych zbiorach plików.

Dla trybu cv:* plik będzie miał postać:

plik1 numer_foldu
plik2 numer_foldu
plik3 numer_foldu
...

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF