Zadanie #5487

Dodać pole określające model Linera

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:05 Jun 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Do żądania z tekstem do przetworzenia należy dodać opcjonalne pole z nazwą modelu Linera. Domyślnie będzie to jakaś wartość domyślna. Jeżeli model nie zostanie podany, to daemon użyje domyślnego modelu zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym. Ta zmiana będzie wymagała także dodania opcja podania kilku modelu do daemona.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Assignee set to Michał Krautforst

#2 Updated by Michał Krautforst over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF