Zadanie #5457

Uporządkować mechanizm ładowania modeli i konfiguracji

Added by Adam Radziszewski over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:27 May 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

0%

Category:-
Target version:c++

Description

Mechanizm ładowania modelu i konfiguracji jest teraz mało przejrzysty i widzę kilka potencjalnych problemów. Część z tego wynika zapewne ze słabego projektu oryginalnego kodu pythonowego.
Uprzątnę to i będę stopniowo komitował, dodaję Cię jako obserwatora, byś wiedział, co się dzieje.

Co chciałbym zmienić:
 • trochę mylące nazwy w klasie Tagger (jest np. config_path, choć w typowym scenariuszu użytkownik podaje tylko nazwę pliku a nie pełną ścieżkę),
 • singleton w module pathsearcher nie spełnia swojej funkcji, bo trzyma stan tagera; jeśli ktoś utworzy dwie instancje tagera na bazie różnych configów, to czeka go przykra niespodzianka — drugi tager nadpisze pierwszemu nazwę configa itp.
 • skoro jest moduł pathsearcher, to funkcję get_model_filename przeniosę tam z corpusio;
 • implementacja funkcji resolve_config_path jest nieładna, zakłada, że platformą zawsze będzie UNIX (na sztywno w kodzie separator "/"), poza tym ta funkcja robi dwie rzeczy na raz (też pobiera nazwę modelu)
 • sklejanie ścieżki źle działa, dokleja się ścieżka dwa razy:
  ~/proj/wcrft/bin$ wcrft-app/wcrft-app ../libwcrft/config/nkjp_s2.ini xces-kawa.xml -d ~/corp/model_nkjp10_wcrft_s2/
  terminate called after throwing an instance of 'Wccl::FileNotFound'
   what(): File not found: ./../libwcrft/config/../libwcrft/config/nkjp_s2.ccl
  

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 9 years ago

 • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF