Zadanie #5426

Aktualizacja zapytań pobierających listę anotacji

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:13 May 2014
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

0%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Po wprowadzeniu kluczy dla typów anotacji przez Wojtka należy uaktualnić wszystkie zapytania pobierające listę anotacji. Istnieją zapytania, które robią JOIN po nazwie anotacji, co obecnie jest niebezpieczne, ponieważ może duplikować anotacje. Teraz nazwy anotacji nie są unikalne. M.in. w PerspectiveAnnotator.php:

    $sql = "SELECT id, type, `from`, `to`, `to`-`from` AS len, text, t.group_id, " .
        "  ans.description setname, ansub.description subsetname, " .
        "  ansub.annotation_subset_id, " .
        "  t.name typename, " .
        "  t.short_description typedesc, " .
        "  an.stage, t.css, an.source" .
        " FROM reports_annotations an" .
        " LEFT JOIN annotation_types t ON (an.type=t.name)" .
        " LEFT JOIN annotation_subsets ansub ON (t.annotation_subset_id=ansub.annotation_subset_id)" .
        " LEFT JOIN annotation_sets ans on (t.group_id=ans.annotation_set_id)" .
        " WHERE report_id = {$row['id']} " .
        " AND ans.annotation_set_id IN" .
          "(SELECT annotation_set_id " .
          "FROM annotation_sets_corpora " .
          "WHERE corpus_id=$cid)";

anotacje_bledy.ods - Sprawdzenie, które fragmenty kodu z listy zostały poprawione. (18.9 KB) Mikołaj Szewczyk, 10 Apr 2018 17:45

BledyWKodzie.odt - Lista wszystkich miejsc w kodzie robiona rok temu. (48.4 KB) Mikołaj Szewczyk, 10 Apr 2018 17:45

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

 • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version set to Release TBD
 • Estimated time set to 4.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version changed from Release TBD to Bundle #004

Do weryfikacji, czy to już nie zostało zrobione.

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee changed from Mikołaj Szewczyk to Michał Marcińczuk
 • Priority changed from Pilny to Wysoki
 • Target version changed from Bundle #004 to Release TBD
 • % Done changed from 100 to 0

Przejrzeć pliki anotacje_bledy.ods i BledyWKodzie.odt

Also available in: Atom PDF