Zadanie #539

Konfigurowalny analizator

Added by Adam Radziszewski about 13 years ago. Updated about 13 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:21 Jul 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Możliwość opisu wszystkiego w pliku konfiguracyjnym. W tej chwili powinno to działać jako przełącznik tagger-app, by ładował konfigurację, która określa:
  • użytą konfigurację toki,
  • tagset,
  • przypisanie etykietom z tokiego ciągów analizatorów, tj. jeśli nie znajdzie w jednym, to szuka dalej.

Trzeba przyjąć, w którym miejscu ma być konwersja: czy tylko przy morfeuszu czy wszędzie (tak naprawdę potrzebna będzie tylko przy morfeuszu). Trzeba to jakoś określić, którego pliku .conv ma używać.

Program po uruchomieniu powinien być w stanie dawać analizy wpisanych słów -- czy to z Morfeusza (wtedy przekonwertowane na określony w konfigu tagset), czy to z prekompilowanego SFST czy z ConstAnalysera.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski about 13 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF