Błąd #5297

Błędy linkowania ANTLR

Added by Radosław Warzocha over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:NowyStart date:07 Apr 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Podczas linkowania prostego programu do testowania WCRFT kompilator rzuca błędami:
/usr/local/lib/libwccl.so.0: undefined reference to `antlr::something

Wykorzystane polecenia:
g++ test.cpp -lwcrft -Wl,-Bstatic -lantlr -Wl,-Bdynamic
g++ test.cpp /usr/lib/libantlr.a -lwcrft -lwccl
oraz różne permutacje tych flag

Proponowane rozwiązanie:
Włączyć libantlr w całości do wccl (w wersji position independent: /usr/lib/libantlr-pic.a). Rozmiar biblioteki się zwiększy, ale korzystając z WCCL nie trzeba będzie dołączać ANTLR i przejmować się problemami z linkowaniem.

Rozwiązanie znajduje się na branchu antlr-include

History

#1 Updated by Radosław Warzocha over 9 years ago

Gdyby swoją drogą ktoś wyjaśnił mi dlaczego podane polecenia nie działają, będę bardzo wdzięczny, bo najwyraźniej czegoś nie rozumiem.

Also available in: Atom PDF