Wsparcie #5256

[fextor2lexcd] Brak normalizacji

Added by Błażej Ryśnik about 9 years ago.

Status:NowyStart date:14 Mar 2014
Priority:WysokiDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

W konwersji brakuje mi możliwości normalizowania wartości cech. Oto mój scenariusz: Mam worek słów wyciągnięty przez fextora co fextro2lexcsd konwertuje mi na N cech, gdzie N to liczba różnych słów w worku. Każda cecha przyjmuje jak wartość liczbę wystąpień danego słowa w instancji. Moja potrzeba jest taka aby tą liczbę wystąpień podzielić przez inną cechę, w opisywanym przypadku jest to liczba tokenów. Tego mi brak.

Also available in: Atom PDF