Błąd #5249

Skrypt no_sentence.php nie wykrywa wszystkich braków tagów <sentence>

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:04 Mar 2014
Priority:PilnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Skrypt nie wykrywa, że w poniższym dokumencie są błędy w znacznikach sentence:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cesAna SYSTEM "xcesAnaIPI.dtd">
<cesAna xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" type="pre_morph" version="STUB-1.0">
<chunkList xml:base="text.xml">
  <chunk type="p" xlink:href="#dv1p0"> <sentence> Z wielką radością oznajmiamy, że wystartowała 16. edycja MAM Forum Pismaków – konkursu dla młodych dziennikarzy, premiującego kreatywność, samodzielność myślenia i podejmowania decyzji oraz solidny warsztat dziennikarski. </sentence> </chunk>
 <chunk type="p" xlink:href="#dv1p1"><sentence>Jak co roku, na konkurs można zgłosić tradycyjne szkolne gazety drukowane:</sentence></chunk>
 <chunk type="li"><sentence>gazety klas IV-VI szkół podstawowych;</sentence></chunk>
 <chunk type="li"><sentence>gazety gimnazjalne;</sentence></chunk>
 <chunk type="li"><sentence>gazety ponadgimnazjalne;</sentence></chunk>
 <chunk type="li"><sentence>gazety szkolno-środowiskowe;</sentence></chunk>
 <chunk type="p" xlink:href="#dv1p2"><sentence>Tematem 16. edycji Forum Pismaków jest wolontariat – by spełnić wymogi konkursu, wymagane jest poświęcenie zagadnieniu przynajmniej jednego zgłoszonego wydania gazety.</sentence></chunk>
 <chunk type="p" xlink:href="#dv1p3"><sentence>Bez zmian pozostaje kategoria artykułów indywidualnych - każda redakcja może zgłosić maksymalnie dwoje autorów dwóch tekstów.</sentence></chunk>
 <chunk type="p" xlink:href="#dv1p4"><sentence>Nowością na Forum Pismaków jest poszerzony blok multimedialny. </sentence><sentence>  Na tegoroczny konkurs zgłosić można:</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>qmam (e-gazetę złożoną na stronę mam.media.pl ) tematyczny podejmujący problematykę bezpieczeństwa w sieci;</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>materiał filmowy o tematyce podejmującej przynajmniej jedno z podanych niżej zagadnień: wolontariat, aktywność społeczną i kulturalną młodzieży, problemy młodzieży, logicznie powiązany skrót materiałów newsowych;</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>>oficjalną internetową witrynę szkoły.</sentence></chunk>
 <chunk type="p" xlink:href="#dv1p5"><sentence>Termin nadsyłania zgłoszeń to 15. stycznia, a prace można wysyłać do 31. stycznia</sentence>.</chunk>
 <chunk type="p" xlink:href="#dv1p6"><sentence>Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.forumpismakow.pl/rejestracja, a regulamin z dokładnym opisem kategorii i sposobów nadsyłania prac na www.forumpismakow.pl/regulamin.</sentence></chunk>
 </chunkList>
</cesAna>

Błąd jest w przedostatnim chunku. Kropka kończąca zdanie jest poza tagiem <sentence>.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cesAna SYSTEM "xcesAnaIPI.dtd">
<cesAna xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" type="pre_morph" version="STUB-1.0">
<chunkList xml:base="text.xml">
<chunk type="title"><sentence>SOKOLNIKI: WIELKI SPÓŹNIONY DZIEŃ DZIECKA</sentence></chunk>
<chunk type="p" xlink:href="#dv1p0">Podczas imprezy zbierane będą pieniądze na dożywianie dzieci w roku szkolnym ze szkół z terenu Gminy Ozorków. </chunk>
<chunk type="p" xlink:href="#dv1p1">Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji:</chunk>
<chunk type="li"><sentence>pokazy pierwszej pomocy,</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>autokar krwiodastwa,</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>konkurs w jedzeniu pączków,</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>wybory małej miss,</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>przejażdżki konno,</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>konkurs plastyczny,</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>konkurs fotograficzny, temat:   &quot;Dziecko w Sokolnikach&quot;, z najlepszych prac zostanie zorganizowana wystawa,</sentence></chunk>
<chunk type="li"><sentence>Bezpieczne Lato - spotkanie z Policją.</sentence></chunk>
 </chunkList>
</cesAna>

Drugi i trzeci chunk nie mają tagów sentence.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Assignee deleted (Adam Kaczmarek)

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD
  • Estimated time set to 8.00

Also available in: Atom PDF