Błąd #5235

Ignorowanie tagów <anb> i <ane> przy sprawdzaniu struktury premorpha

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:OdrzuconyStart date:27 Feb 2014
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

0%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Przy edycji dokumentu w trybie full, jeżeli w dokumencie są anotacje, to przy zapisie nie są one ignorowane przed sprawdzeniem struktury pliku premorph ze schematem xsd. W efekcie zgłaszane są błędy niezgodności ze schematem. Sprawdzając poprawność pliku xml ze schematem należy usunąć tagi reprezentujące anotacje, tj. <anb> i <ane>.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Odrzucony

Also available in: Atom PDF