Błąd #5226

Brak flagi "NIEGOTOWY" przy filtrze flag

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Feb 2014
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Na liście dokumentów, ustawiając filtr dla flagi, nie ma możliwości wyboru statusu "NIEGOTOWY". Należy dodać możliwość filtrowania listy po tym statusie dla każdej flagi.

History

#1 Updated by Adam Kaczmarek over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF