Zadanie #5180

Brak typu anotacji przy edycji treści w Edit Content

Added by Michał Marcińczuk almost 10 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:04 Feb 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Bundle #004

Description

Pracując w trybie full, jeżeli zmiana treści dokumentu powoduje zmiany granic anotacji, to na liście ze zmianami nie jest wyświetlana kategoria anotacji. Zamiast kategorii wyświetlane jest 0.


Related issues

Blocked by Inforex - Błąd #8529: Błąd przy zapisie w perspektywie dokumentu Content Zamknięty 16 Feb 2018

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

 • Assignee deleted (Adam Kaczmarek)

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Target version deleted (Release 2013.01.31)

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
 • Target version set to Bundle #004

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Estimated time set to 8.00

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 0 to 100

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Przypisany

#7 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#8 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Assignee deleted (Mikołaj Szewczyk)

#9 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Tracker changed from Błąd to Propozycja

#10 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Tracker changed from Propozycja to Zadanie

#11 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty
 • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

Also available in: Atom PDF