Zadanie #5131

Modularyzacja skryptu do tokenizacji

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NowyStart date:09 Jan 2014
Priority:NiskiDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Trzeba przemyśleć, w jaki sposób można zmodularyzować skrypt tokenize.php, aby możliwe było łatwe podpięcie dowolnych tokenizatorów/tagerów.

W pierwszym kroku trzeba ustalić interfejs dla tokenizatora, tj. metody, parametry i zwracane wartości oraz klasy pomocnicze do reprezentacji otokenizowanego tekstu jako struktury wewnętrzne.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Assignee deleted (Adam Kaczmarek)

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Nowy

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Estimated time set to 16.00

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD

Also available in: Atom PDF