Zadanie #5129

Dodać tryby pracy dla skryptu tokenize.php

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NowyStart date:09 Jan 2014
Priority:NiskiDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Tryby pracy:
 • test --- testuje tokenizację,
 • test-flag --- testuje tokenizację i modyfikuje flagę Tokens,
 • db --- zapisuje tokenizację do bazy danych (czyli tak, jak jest do tej pory).

Bez podania trybu pracy należy wyświetlić komunikat o konieczności podania trybu pracy i listę możliwych trybów.

W trybie test wykonywana jest tokenizacja dla wszystkich określonych dokumentów. Dla każdego dokumentu wypisywane jest wiersz:

id_dokumentu status_flagi_tokens status

Gdzie status przyjmuje wartość:
 • ok -- dokument oznaczony jako gotowy lub zweryfikowany, otokenizowany i zgodny z ponowną tokenizacją,
 • update_tokens -- dokument oznaczony jako gotowy lub zweryfikowany ale niezgodny z ponowną tokenizacją,
 • update_status -- dokument otokenizowany i zgodny z ponowną tokenizacją ale status ustawiony na niegotowy, w opracowaniu lub do poprawy.
W trybie test-flag dodatkowo zostaną zmieniony stats flagi Tokens dla poszczególnych dokumentów:
 • ok -- bez zmian,
 • update_tokens --- zmiana na status do poprawy,
 • update_status --- zmiana na status gotowy.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee set to Adam Kaczmarek

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

 • Priority changed from Normalny to Pilny

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

 • Status changed from Przypisany to Nowy

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Assignee deleted (Adam Kaczmarek)
 • Priority changed from Pilny to Niski

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version set to Release TBD
 • Estimated time set to 8.00

Also available in: Atom PDF