Zadanie #5126

Pakiet #8525: Mechanizm śledzenia zmian statusów flag

Zapisywanie w bazie danych historii zmiany flag

Added by Michał Marcińczuk almost 10 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 Jan 2014
Priority:NiskiDue date:
Assignee:-% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Bundle #003

Description

Utworzyć tabelę, w której będą przechowywane zmiany statusów dokumentów. Tabela powinna zawierać następujące pola:
 • id dokumentu,
 • id flagi,
 • id użytkownika, który zmienił flagę,
 • data i godzina zmiany flagi,
 • status przed zmianą,
 • status po zmianie.

Śledzenie zmian flag powinno być wykonywane z poziomu bazy danych poprzez procedury składowane. Należy utworzyć procedurę składowaną do zmiany statusu flagi, która będzie przyjmowała parametry: id flagi, status, id użytkownika. Dotychczasowe zmiany statusu przy pomocy kwerendy sql należy zastąpić wywołaniem tej procedury.

Dodać w GUI możliwość wyświetlenia zmiany statusu flag dla dokumentu. Może to być zrealizowane jako

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

 • Assignee deleted (Adam Kaczmarek)

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

 • Status changed from Przypisany to Nowy

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Estimated time set to 8.00

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Subject changed from Logowanie zmiany flag dokumentów to Zapisywanie w bazie danych historii zmiany flag
 • Description updated (diff)
 • Target version set to Release TBD

#5 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Parent task set to #8525

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version changed from Release TBD to Bundle #003

#7 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 30

#8 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Nowy to Odpowiedź
 • % Done changed from 30 to 100

#9 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Odpowiedź to Zamknięty

Also available in: Atom PDF