Błąd #511

Dwa joiny pod rząd nie działają

Added by Adam Radziszewski over 13 years ago. Updated over 13 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:02 Jul 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

W pliku morfkipi2ikipi.conv są trzy warstwy join, z których trzecia może zadziałać jedynie na wyniku działania drugiej z nich.

Druga łączy praet+by (np. byłby), tworząc token o POSach conjt. Trzecia bierze te scalone conjty i dokleja do nich aglty (np. byłby+ś). To doklejanie agltów nie działa. Być może te joiny psują znacznik spacji między tokenami i stąd to zachowanie.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 13 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany

Już działa :)

Also available in: Atom PDF