Błąd #5068

Kilkukrotne wywołanie usuwania dokumentu

Added by Michał Marcińczuk almost 10 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Dec 2013
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Jeżeli kliknie się przycisk „delete”, to w oknie dialogowym do potwierdzenia usunięcia dokumentu można kilka razy kliknąć Yes. Za każdym kliknięciem wysyłane jest żądanie usunięcia, pojawiają się kolejne paski postępu i kolejne żądania usunięcia kończą się błędem. Należy zmienić zachowanie, aby po wyborze Yes ukryć przyciski Yes/No i w ich miejsce wyświetlić komunikat, "Deleting document, please wait ..." i migający pasek.

History

#1 Updated by Adam Kaczmarek almost 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF