Błąd #5067

Nie wyświetla się treść dokumentów

Added by Michał Marcińczuk almost 10 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Dec 2013
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Dla niektórych dokumentów (np. id=101288) nie wyświetla się treść strony w perspektywach View Document i Annotator. Jednocześnie, dla tych samych dokumentów treść jest widoczna w perspektywie Edit Content. Być może wiąże się to z błędnym kodowaniem znaków w tym dokumencie. Należy to sprawdzić. Jeżeli jest to wina kodowania, to należy wykryć, w którym miejscu pojawia się błąd powodujący problem z wyświetleniem i obsłużyć go w taki sposób, aby informacja o przyczynie błędu była wyświetlona z perspektywie View Document i Annotator. Pojawienie się błędu i jego wyświetlenie powinny zablokować opcje dla tych perspektyw, tj. aby nie było możliwości dodawania anotacji w perspektywie Annotator.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • Assignee changed from Adam Kaczmarek to Michał Marcińczuk
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF