Zadanie #4946

Brak zawijania wierwsza z nawą dokumentu na liście dokumentów

Added by Michał Marcińczuk over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:10 Oct 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Usunąć wymuszenie stałej szerokości pola z tytułem dokumentu.
Usunąć przewijający się tytuł dokumentu.
Zostawić ukrywanie treści, która nie mieści się w komórce, ale rozciągnąć do całej szerokości kolumny.
Dodać tooltip z pełną nazwą dokumentu.

History

#1 Updated by Adam Kaczmarek over 9 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Adam Kaczmarek over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF