Zadanie #4933

Dopasowanie liczby dokumentów do wielkości okna

Added by Michał Marcińczuk almost 10 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:02 Oct 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Na stronie z listą dokumentów, należy wyświetlać po tyle dokumentów, ile mieści się na stronie. Dla uproszczenia przyjmujemy, że wysokość wiersza jest stała. Ilość pozycji do wyświetlenia wyliczana jest w momencie otwarcia strony. Zmiana wielkości okna nie wpływa na liczbę wyświetlanych elementów. Minimalna liczba wyświetlanych elementów to 10.

History

#1 Updated by Adam Kaczmarek almost 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF