Zadanie #4932

Stronicowanie listy frewkencyjnej

Added by Michał Marcińczuk about 10 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:02 Oct 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Dodać stronicowanie dla strony Words frequency. Obecnie wygenerowanie html-a dla wszystkich pozycji zamula przeglądarkę.

History

#1 Updated by Adam Kaczmarek about 10 years ago

  • % Done changed from 0 to 70

#2 Updated by Adam Kaczmarek almost 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 70 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF