Zadanie #4907

Perspektywa annotation lemma - poprawki

Added by Adam Kaczmarek about 10 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:18 Sep 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

- podświetlenie anotacji w kontekście zdania
- zmniejszenie czcionek
- przeniesieniu statusu na prawo

History

#1 Updated by Adam Kaczmarek about 10 years ago

  • Assignee set to Adam Kaczmarek

#2 Updated by Adam Kaczmarek about 10 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Adam Kaczmarek almost 10 years ago

  • Status changed from Nowy to Gotowy

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Status changed from Gotowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF