Zadanie #4897

Porówność szybkość działania CRF++ i Mallet

Added by Michał Marcińczuk over 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:OdrzuconyStart date:05 Sep 2013
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

0%

Category:-
Target version:Liner 2.x

Description

Porównać czas uczenia i działania oraz wyniki dla dwóch pakietów implementujących CRF --- obecny CRF++ i Mallet (http://mallet.cs.umass.edu/).

Porównanie należy wykonać dla modelu binarnego z Liner2 Models Fat Pack (http://www.nlp.pwr.wroc.pl/en/tools-and-resources/liner2). Porównanie czasów działania należy wykonać na dużym korpusie np. cały korpus KPWr i CEN. Natomiast jakość działania powinna być sprawdzona na części, która nie została użyta do uczenia. Należy wykorzystać podział korpusów KPWr i CEN na część uczącą i testową, jaki znajduje się w paczce Liner2 Models Fat Pack (w katalogu evaluation).

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Odrzucony

Prace zostały wstrzymane. Dotychczasowe zmiany zostały zapisane w branchu mallet-crf

Also available in: Atom PDF