Zadanie #4871

Czytnik dla formatu ccl-batch

Added by Michał Marcińczuk about 10 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:06 Aug 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Parametrem ccl-batch jest plik z listą ścieżek do plików. Sposób wykorzystania:

Ocena:

./liner2.sh -i ccl-batch -f batch.txt -ini ...

Uczenie:

-chunker c1:crfpp-train:ccl-batch=batch.txt:...

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF