Zadanie #4870

Czytnik/piśnik dla formatu NKJP (TEI)

Added by Michał Marcińczuk almost 10 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:06 Aug 2013
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.x

Description

Opis formatu NKJP (TEI) znajduje się na stronie http://nlp.ipipan.waw.pl/TEI4NKJP/

Dodać możliwość wczytania warstwy tekstowej (text.xml + ann_segmentation.xml), morfologicznej (ann_morphosyntax.xml) i z jednostkami identyfikacyjnymi (ann_named.xml) oraz możliwość zapisu tych warstw do pliku.

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

Zrobione, do przetestowania.

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF