Zadanie #4865

Ajaxowe wczytywanie danych na stronie z listą anotacji

Added by Michał Marcińczuk about 10 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:05 Aug 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Należy dodać ajaxową obsługę rozwijania grup, podgrup i kategorii anotacji. Obecnie wszystkie dane wczytywane są przy generowaniu strony co przy dużej liczbie anotacji kończy się przerwaniem generowania strony.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

  • Subject changed from Ajazowe wczytywanie danych na stronie z listą anotacji to Ajaxowe wczytywanie danych na stronie z listą anotacji

#2 Updated by Adam Kaczmarek about 10 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Adam Kaczmarek about 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF