Błąd #4859

Cecha anotacji — MaltParser

Added by Michał Marcińczuk over 10 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:30 Jul 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Pobiera określoną cechę z analizy zależnościowej przy pomocy MaltParsera.

Opis cechy:

matl:PATH:DISTANCE:TYPE

gdzie:

  • PATH to ścieżka do modelu,
  • DISTANCE to odległość od anotacji.
  • TYPE to jedna z wartości:
    • base — forma bazowa słowa nadrzędnego,
    • relation — typ relacji z elementem nadrzędnym,

Analiza zależnościowa powinna być wykonana na zdaniu po zwinięciu rozpoznanych anotacji do jednego tokenu (tak jak to było robione w Serelu).

DISTANCE o wartości 1 oznacza bezpośredni element nadrzędny anotacji. Odległość 2 oznacza element nadrzędny bezpośredniego elementu nadrzędnego anotacji, itd. Jeżeli DISTANCE jest większy niż liczba elementów nadrzędnych to cecha przyjmuje wartość NULL.

Przy generowaniu cech należy zwrócić uwagę, aby model do analizy zależnościowej był wczytywany raz oraz analiza dla poszczególnych zdań była wykonywana także raz. Możliwe będzie zdefiniowanie kilku cech bazujących maltowych, np.

malt:skladnica_liblinear_stackeager_final.mco:1:base
malt:skladnica_liblinear_stackeager_final.mco:1:relation
malt:skladnica_liblinear_stackeager_final.mco:2:base
malt:skladnica_liblinear_stackeager_final.mco:2:relation

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF