Błąd #4858

Cecha anotacji — obecność w słowniku

Added by Michał Marcińczuk over 10 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:30 Jul 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Sposób definiowana cechy:

dict:PATH

gdzie PATH to ścieżka do słownika.

Cecha przyjmuje wartość 1 jeżeli postać tekstowa anotacji znajduje się w podanym słowniku. Przy sprawdzaniu obecności nazwy w słowniku należy pominąć sprawdzanie wielkości liter.

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF