Zadanie #4728

Walidacja opisu cech

Added by Michał Marcińczuk about 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:08 May 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.3

Description

Sprawdzenie poprawności opisu cech, w szczególności sprawdzenie liczby podanych parametrów. W przypadku niezgodności liczby parametrów należy zakończyć pracę z odpowiednim komentarzem, wraz ze wskazaniem, dla której cechy podano niekompletny opis.

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF