Zadanie #4727

Posprzątanie po module NERD w kodzie

Added by Michał Marcińczuk about 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:08 May 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.3

Description

Usunięcie klasy do generowania cech przy pomocy NERD-a i wszystkich powiązanych z nim elementów.

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF