Zadanie #4649

Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie

Added by Michał Marcińczuk about 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:19 Mar 2013
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.3

Description

Generator cech NerdFeatureGenerator należy zastąpić klasą TokenFeatureGenerator. Zmiany należy wykonać na repo liner2, branch dev.


Related issues

Related to Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji - Zadanie #4651: Reimplementacja cech słownikowych Zamknięty 20 Mar 2013
Related to Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji - Zadanie #4650: Reimplementacja prostych cech ortograficzny i morfologicz... Zamknięty 19 Mar 2013

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

 • Tracker changed from Propozycja to Zadanie

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee set to Michał Krautforst
 • Target version set to Liner 2.4

#3 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

 • Priority changed from Normalny to Wysoki

#4 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

 • Subject changed from Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie (do opracowania) to Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie
 • Target version changed from Liner 2.4 to Liner 2.3

#5 Updated by Michał Krautforst about 10 years ago

 • % Done changed from 0 to 50

Mechanizm działa na pewno dla cech prostych i słownikowych, teraz pracuje nad cechami wordnetowymi

#6 Updated by Michał Krautforst about 10 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 50 to 100

wszystkie cechy zaimplementowane

#7 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF