Zadanie #4616

Odczyt i zapis anotacji nieciągłych

Added by Michał Marcińczuk almost 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:07 Feb 2013
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.3

Description

Format CCL umożliwia zapis anotacji nieciągłych. Odczyt i zapis takich anotacji nie jest obecnie obsługiwany przez Linera. Każda z anotacji wczytywana jest jako osobny element i informacja o ciągłości jest tracona.

Do klasy Annotation należy dodać tablicę obiektów klasy Annotation, które będą reprezentowały kolejne fragmenty danej anotacji. Na poziomie zdania w przypadku anotacji ciągłych składających się z kilku obiektów Annotation, tylko pierwszy z nich będzie umieszczony w tablicy annotations.

Dodanie osbługi anotacji ciągłych będzie wymagało zmian w:
 • odczycie plików w formacie CCL,
 • zapisie plików w formacie CCL,
 • komparatorze sprawdzający pokrywanie się anotacji (equals).

W załączniku znajduje się przykładowy plik do testów i wynik konwersji dla obecnej wersji programu. Przy konkwersji pomijane są tagi head, co jest do zrobienia w osobnym zadaniu.

Komenda do konwersji:

liner2 convert -i ccl -f 00099883.xml -t 00099883-conv.xml

00099883.xml Magnifier (50.5 KB) Michał Marcińczuk, 20 Mar 2013 11:05

00099883-conv.xml Magnifier (50 KB) Michał Marcińczuk, 20 Mar 2013 11:05

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee set to Michał Krautforst
 • Priority changed from Normalny to Niski
 • Target version set to Liner 2.4

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

 • Tracker changed from Błąd to Zadanie

#4 Updated by Michał Krautforst over 10 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 0 to 100

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

 • Target version changed from Liner 2.4 to Liner 2.3

Also available in: Atom PDF