Zadanie #4611

SAX-owy czytnik dla formatu CCL

Added by Michał Marcińczuk over 10 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:31 Jan 2013
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Dominik Piasecki% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.2.1

Description

Utworzenie klasy CclSaxReader do wczytywania CCL-a przy pomocy parsera SAX.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Target version changed from Liner 2.3 to Liner 2.2.1

Also available in: Atom PDF