Zadanie #4610

Odczyt i zapis głów w formacie CCL

Added by Michał Marcińczuk almost 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:31 Jan 2013
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.3

Description

Głowa anotacji zapisana jest jako atrybut tagu <ann>, np.:

<ann chan="chunk_np" head="1">1</ann>

Obecnie atrybut ten nie jest obsługiwany i po przetworzeniu pliku ccl informacja o głowach jest usuwana. Należy dodać obsługę głów, zarówno przy wczytywaniu jak i zapisie plików ccl.

W załączniku znajduje się przykładowy plik do testów. Poniżej jest testowa komenda. Po uruchomieniu na załączonym pliku powinniśmy otrzymać ten sam plik:

./liner2.sh convert -i ccl -f 00101163.xml -o ccl

00101163.xml Magnifier (20.3 KB) Michał Marcińczuk, 31 Jan 2013 09:45

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 11 years ago

  • Target version set to Liner 2.x

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 11 years ago

  • Target version changed from Liner 2.x to Liner 2.3

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Michał Krautforst
  • Priority changed from Normalny to Niski

#4 Updated by Michał Krautforst over 10 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#5 Updated by Michał Krautforst over 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF