Zadanie #4590

Wrapper dla Pythona

Added by Michał Marcińczuk almost 11 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:18 Dec 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dodać wrapper Pythonowy umożliwiający uruchomienie Linera w trybie wsadowym z poziomu Pythona. Wrapper powinien uruchamiać Liner2 jako proces w trybie interaktywnym (http://www.nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Tryby_przetwarzania#Tryb-interaktywny). Dane do przetworzenia powinny być przekazane w odpowiednim formacie do trybu interaktywnego, wyniki powinny być odczytane i przekonwertowane do odpowiednich struktur. API powinno dostarczać metody do przetworzenia pojedynczego zdania (Sentence) jak i całego dokumentu (Document).

Wrapper może się znaleźć na repo, w katalogu wrappers/python.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 11 years ago

  • Subject changed from Opakowanie Linera dla Pythona to Wrapper dla Pythona

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Tracker changed from Zadanie to Propozycja

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Assignee set to Michał Krautforst

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Tracker changed from Propozycja to Zadanie

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Target version changed from Liner 2.x to Liner 2.4

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany

#7 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF