Zadanie #4587

Reaktywacja rozpoznawacza jednostek w oparciu o reguły wccl

Added by Michał Marcińczuk almost 11 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:18 Dec 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dostosowanie rozpoznawacza jednostek korzystającego z reguł wccl do ostatnich zmian w pakiecie wccl. W załączniku znajduje się przykładowa reguła rozpoznające wyrazy pisane z dużej litery jako NAM.

sample.wccl (128 Bytes) Michał Marcińczuk, 06 Aug 2013 11:04

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Target version changed from Liner 2.3 to Liner 2.4

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • File sample.wccl added
  • Assignee set to Michał Krautforst

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF