Błąd #4580

Włączenie guessera z Takipi powoduje psucie znaków unikodowych

Added by Adam Radziszewski over 10 years ago.

Status:NowyStart date:17 Dec 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Orłowicz% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

$ echo 'Iść' | maca-analyse -q -i txt -o plain morfeusz-nkjp-official-guesser 
I�  newline
  I�  ign
�  none
  �  interp
�  none
  �  ign
�  none
  �  interp

Zmodyfikowałem ten config, usunąwszy z potoku przetwarzania odpalenie guessera i wtedy działa prawidłowo:

$ echo 'Iść' | maca-analyse -q -i txt -o plain morf-ng 
Iść  newline
  iścić  impt:sg:sec:imperf
  iść  inf:imperf

Sprawa jest o tyle dziwna, że w pierwszej koleności odpalany jest i tak Morfeusz i, jeśli się jemu uda zwrócić jakąkolwiek analizę, to nie powinno w ogóle dochodzić do guessera:


[default]
    ma=morfeusz
;    ma=guess
    ma=unknown

Być może Morfeusz w ogóle nie informuje potoku, że mu się udało…?

morf-ng.ini Magnifier (807 Bytes) Adam Radziszewski, 17 Dec 2012 14:16

Also available in: Atom PDF