Zadanie #450

Core - ujednolicić sposób wywoływania żądań AJAX

Added by Michał Marcińczuk over 13 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Jun 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Stworzyć zestaw funkcji do wykonywania operacji AJAX, które ujednolicą obsługę błędów (błąd systemowy, błąd użytkownika, błąd autoryzacji).

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Adam Kaczmarek
  • Target version set to Release 2013.01.31

#2 Updated by Adam Kaczmarek about 10 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Adam Kaczmarek about 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF