Błąd #4461

Zamknięcie edytora anotacji przewija panel do góry

Added by Michał Marcińczuk over 10 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:11 Dec 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

W perspektywie Annotation zamknięcie edytora anotacji (Annotation Editor) powoduje wyrównanie panelu z tekstem do góry. W przypadku długich dokumentów, które wymagają przewijania, edycja anotacji widocznych po przewinięciu panelu powoduje ciągle resetowanie widoku do góry. Po zamknięciu edytora anotacji położenie tekstu w panelu nie powinno być zmieniane.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Adam Kaczmarek
  • Target version set to Release 2013.01.31

#2 Updated by Adam Kaczmarek over 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF