Zadanie #4454

Autogen sent|chunk id w readerze macowym

Added by Adam Radziszewski almost 11 years ago.

Status:NowyStart date:05 Dec 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Orłowicz% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Opcja może być bardzo przydatna, gdy dalszy etap przetwarzania zakłada, że potrzebne są sent/chunk id.
Najlepiej byłoby wprowadzić te parametry tak, by dało się w prosty sposób dodać możliwość włączenia tych opcji z poziomu tagera WCRFT.

Also available in: Atom PDF