Błąd #4450

Testy wymagają starego morfeusza

Added by Adam Radziszewski about 11 years ago. Updated about 11 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:03 Dec 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Orłowicz% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Obsługa morfeusza jest pluginem, a testy Macy wymagają, by był zainstalowany stary Morfeusz (SIAT, non-free). Na obecnym etapie chyba najlepiej będzie po prostu wyłączyć ten test.

History

#1 Updated by Paweł Orłowicz about 11 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany

Zamieniłem konfigurację w testach i teraz używana jest ta, która wymaga morfeusza SGJP.

Also available in: Atom PDF