Błąd #4417

Toki installation

Added by Anonimowy Użytkownik over 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:24 Oct 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Orłowicz% Done:

70%

Category:-
Target version:-

Description

Hello,

When i want to install toki i have this message :
../libtoki/libtoki.so.1.1: undefined reference to `icu_48::RegexMatcher::RegexMatcher(icu_48::UnicodeString const&, unsigned int, UErrorCode&)'
collect2: ld returned 1 exit status
make2: * [toki-app/toki-app] Error 1
make1:
[toki-app/CMakeFiles/toki-app.dir/all] Error 2
make: *
* [all] Error 2

History

#1 Updated by Bartosz Broda about 10 years ago

Wydaje się, że działa po dodaniu libicui18n

#2 Updated by Bartosz Broda about 10 years ago

  • % Done changed from 0 to 70

Wrzuciłem zmiany na repo. Wydaje się, że działa tez pod 10.04. Ale lepiej to przetestować przed zamknięciem ticketa.

#3 Updated by Adam Radziszewski about 10 years ago

  • Assignee set to Paweł Orłowicz

Te zmiany Bartek cofnął z repo, bo powodowały, że działało pod 12, a nie działało pod 10.

Problem jest taki: w zależności od wersji ICU zmienia się jego podział na liby i wymagana jest inna konfiguracja linkera w CMake.
Pod Ubuntu 10.04 działa w wersji jak na repo, pod Ubuntu 12.04 wymaga dodania libicui18n (i18n do libów linkera), a pod Windowsem z nową wersją ICU (nie pamiętam już, którą dokładnie) wymaga tego liba, z tym że nazywa się on tam icuin (czyli in jest wpisane a nie i18n).

Przydałoby się zrobić to w jakiś bardziej cywilizowany sposób, by nie trzeba było ręcznie wypisywać wszystkich możliwych wariantów — może przez FindICU da się pobrać jakąś zmienną, która by się nadała do tego?

#4 Updated by Paweł Orłowicz about 10 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany

Dodałem linkowanie z icui18n i przetestowałem na:
Ubuntu 10.04.4 (64bit), 10.04.4 (32bit), 10.04 (32bit), 12.04 (32bit), 12.10 (32bit);
icu w wersji 4.2 (Ubuntu 10) i 4.8 (Ubuntu 12).
Kompiluje się bez błędów.

Also available in: Atom PDF